vulgar

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vulgar

Hur används ordet vulgar

 • "She looks so vulgar!"
 • "appealing to the vulgar taste for violence"
 • "the vulgar display of the newly rich"
 • "a vulgar gesture"
 • "full of language so vulgar it should have been edited"
 • "the vulgar tongue of the masses"
 • "a vulgar and objectionable person"
 • "the technical and vulgar names for an animal species"

Ordet vulgar har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom militärväsen
 • Inom botanik
 • Inom generell
allmänt
ALLMÄNT
militärväsen
botanik
generell

Ordet vulgar inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till vulgar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till vulgar (inom ALLMÄNT)

Ordet vulgar inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till vulgar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till vulgar (inom militärväsen)

Ordet vulgar inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till vulgar (inom botanik)

Möjliga synonymer till vulgar (inom botanik)

Ordet vulgar inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till vulgar (inom generell)

Diskussion om ordet vulgar