vulture

vultures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vulture

Ordet vulture har 2 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom slang
fåglar
slang

Vad betyder vulture inom fåglar ?

any of various large diurnal birds of prey having naked heads and weak claws and feeding chiefly on carrion

Översättningar (inom fåglar)

Svenska
  • gam  [ fåglar ]
  • asgam  [ fåglar ]

Synonymer till vulture (inom fåglar)

Ordet vulture inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till vulture (inom slang)

Diskussion om ordet vulture