waders

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet waders

wader

waders
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet wader har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fåglar
generell
fåglar

Vad betyder wader inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet wader inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Diskussion om ordet wader