wail

wail
wailed
wailed
Verb

Översättningar

Hur används ordet wail

  • "wail in self-pity", "howl with sorrow"
  • "she wailed with pain"

Ordet wail har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom zoologi
  • Inom generell
vardagligt
zoologi
generell

Ordet wail inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till wail (inom vardagligt)

Ordet wail inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till wail (inom zoologi)

Möjliga synonymer till wail (inom zoologi)

Ordet wail inom generell

cry weakly or softly

Översättningar (inom generell)

Synonymer till wail (inom generell)

Möjliga synonymer till wail (inom generell)

Diskussion om ordet wail