warehouse

warehouse
warehoused
warehoused
Verb

Översättningar

Vad betyder warehouse inom byggnadskonst ?

store in a warehouse

Möjliga synonymer till warehouse

Diskussion om ordet warehouse

warehouse

warehouses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet warehouse har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom allmänt
handel
allmänt

Vad betyder warehouse inom handel ?

a storehouse for goods and merchandise

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till warehouse (inom handel)

Möjliga synonymer till warehouse (inom handel)

Ordet warehouse inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Möjliga synonymer till warehouse (inom allmänt)

Diskussion om ordet warehouse