weigh down

weigh down
weighed down
weighed down
Verb

Översättningar

Ordet weigh down har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
generell
sport

Vad betyder weigh down inom generell, generell ?

be oppressive or disheartening to

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet weigh down inom sport

Synonymer till weigh down (inom sport)

Möjliga synonymer till weigh down (inom sport)

Diskussion om ordet weigh down