welding

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder welding inom byggnadskonst ?

fastening two pieces of metal together by softening with heat and applying pressure

Möjliga synonymer till welding

Diskussion om ordet welding

weld

weld
welded
welded
Verb

Översättningar

Hur används ordet weld

  • "Her gratitude welded her to him"

Ordet weld har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet weld inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till weld (inom ALLMÄNT)

Ordet weld inom generell

join together by heating, as of metals

unite closely or intimately

Diskussion om ordet weld