whine

whines
Substantiv

Översättningar

Synonymer till whine

Möjliga synonymer till whine

Diskussion om ordet whine

whine

whine
whined
whined
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet whine

  • "The bullets were whining past us"

Ordet whine har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
botanik
generell

Ordet whine inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till whine (inom botanik)

Ordet whine inom generell

move with a whining sound

complain whiningly

(inom generell)

Synonymer till whine (inom generell)

Diskussion om ordet whine