whirligig

Verb

Vad betyder whirligig inom generell ?

whirl or spin like a whirligig

Diskussion om ordet whirligig

whirligig

whirligigs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet whirligig har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom insekter
  • Inom fordon
botanik
insekter
fordon

Ordet whirligig inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till whirligig (inom botanik)

Ordet whirligig inom insekter

Översättningar (inom insekter)

Svenska

Ordet whirligig inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till whirligig (inom fordon)

Möjliga synonymer till whirligig (inom fordon)

Diskussion om ordet whirligig