whittle

whittle
whittled
whittled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till whittle

Hur används ordet whittle

  • "whittle a piece of wood"

Vad betyder whittle inom konst, snickeri, skotsk engelska ?

cut small bits or pare shavings from

Möjliga synonymer till whittle

Diskussion om ordet whittle

whittle

whittles
Substantiv [-]

Översättningar

Svenska
  • kniv  [ vapen, hem och hushåll, servering, verktyg ]

Möjliga synonymer till whittle

Diskussion om ordet whittle