wield

wield
wielded
wielded
Verb

Översättningar

Synonymer till wield

Hur används ordet wield

  • "The burglar wielded an axe"

Ordet wield har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet wield inom generell

of power or authority

handle effectively

Synonymer till wield (inom generell)

Diskussion om ordet wield