wildness

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet wildness

  • "the wildness of his anger"

Ordet wildness har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom sport
  • Inom generell
kläder
sport
generell

Ordet wildness inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till wildness (inom kläder)

Ordet wildness inom sport

extreme emotional intensity

Synonymer till wildness (inom sport)

Ordet wildness inom generell

a state of nature

Översättningar (inom generell)

Synonymer till wildness (inom generell)

Möjliga synonymer till wildness (inom generell)

Diskussion om ordet wildness

  • - 2018-10-20

    ilska