withhold

withheld
withheld
withhold
Verb

Synonymer till withhold

Hur används ordet withhold

  • "My employer is withholding taxes"

Ordet withhold har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
matematik
generell

Ordet withhold inom matematik

Ordet withhold inom generell

hold back; refuse to hand over

retain and refrain from disbursing; of payments

Synonymer till withhold (inom generell)

Uttryck till withhold (inom generell)

Diskussion om ordet withhold

  • - 2011-01-03

    ta bort "innehålla"