wont

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till wont

Diskussion om ordet wont

wont

wonts
Substantiv

Översättningar

Ordet wont har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
ekonomi
generell

Ordet wont inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till wont (inom ekonomi)

Ordet wont inom generell

Diskussion om ordet wont