Worm

Namn

Översättningar

Hur används ordet Worm

  • "– Det är en älg, en älgkviga som vi bedömmer vara två år och väga mellan 3 och 400 kilo, säger Niels Worm till"
  • "– Den kom vintern 1999 och var runt på nästan hela Själland men i maj 2000 blev den överkörd av ett godståg mellan Ringsted och Roskilde, säger Niels Worm."

Diskussion om ordet Worm

worm

worms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet worm har 5 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom teknik
  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom insekter
vardagligt
teknik
data
generell
insekter

Ordet worm inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till worm (inom vardagligt)

Ordet worm inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Ordet worm inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till worm (inom data)

Ordet worm inom generell

any of numerous relatively small elongated soft-bodied animals especially of the phyla Annelida and Chaetognatha and Nematoda and Nemertea and Platyhelminthes; also many insect larvae

threads gear with the teeth of a worm wheel or rack

Ordet worm inom insekter

has a nasty or unethical character undeserving of respect

Synonymer till worm (inom insekter)

Möjliga synonymer till worm (inom insekter)

Diskussion om ordet worm

worm

worm
wormed
wormed
Verb

Översättningar (inom insekter)

Svenska

Synonymer till worm (inom insekter)

Ordet worm har 3 betydelser

  • Inom fiskar
  • Inom generell
  • Inom sport
fiskar
generell
sport

Ordet worm inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till worm (inom fiskar)

Ordet worm inom generell

Synonymer till worm (inom generell)

Ordet worm inom sport

Synonymer till worm (inom sport)

Diskussion om ordet worm

Worm

Namn

Översättningar (inom sport)

Diskussion om ordet Worm