yelling

Adjektiv

Synonymer till yelling

Diskussion om ordet yelling

yelling

yellings
Substantiv

Översättningar

Vad betyder yelling inom militärväsen ?

uttering a loud inarticulate cry as of pain or excitement

Diskussion om ordet yelling

yell

yell
yelled
yelled
Verb

Översättningar

Hur används ordet yell

  • "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
  • "You don't have to yell--I can hear you just fine"

Ordet yell har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom data
  • Inom generell
musik
data
generell

Ordet yell inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till yell (inom musik)

Ordet yell inom data

Synonymer till yell (inom data)

Möjliga synonymer till yell (inom data)

Ordet yell inom generell

utter or declare in a very loud voice

Synonymer till yell (inom generell)

Diskussion om ordet yell