yngel

[ˈʏŋ.ɛl]
ynglet
yngel
ynglen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till yngel

Hur uttalas ordet yngel?

[ˈʏŋ.ɛl]

Hur böjs ordet yngel på svenska?

Obestämd singular: yngel
Bestämd singular: ynglet
Obestämd plural: yngel
Bestämd plural: ynglen

Hur används ordet yngel

  • "– En hypotes är att spiggen äter upp gäddägg och yngel, konkurrerar om födan samt orsakar förändringar i havsvegetationen, säger Ulf Lindahl."
  • "När de fem hybridhanarna senare under våren korsades med riktiga laxhonor visade det sig att avkomman, rom och yngel, var starkt påverkad."
  • "Framför allt det som befinner sig där det är soligt, eftersom granbarkborrarnas yngel trivs bäst där."
  • "SÖLVESBORG | Länsstyrelsen i Blekinge får 177 000 kronor av Havsoch vattenmyndigheten för forskning om yngel av gädda och abborre."
  • "Pengarna ska användas för att ta reda på om yngel av abborre och gädda i Hanöbukten kläckts i havet eller i närliggande sötvatten."
  • "Framför allt är den skadlig för yngel."
  • "- Vi har ju valt platser som vi tror ska passa också yngel, säger Mikael Melin."
  • "Det kan också innebära problem för Siljansöringen då regnbågarna kan äta upp öringens yngel och konkurrera om födan."
  • "55 000 yngel sattes ut"
  • "Hotas när de är yngel"

Vad betyder yngel inom fiskar ?

Fotograf: Wikipedia
unge av fisk eller groddjur

Möjliga synonymer till yngel

Relaterat till yngel

relation

efterkommande

alstring

mängd

Diskussion om ordet yngel