ytvatten

ytvattnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet ytvatten

 • "Om det ska köpas in från en grundvattentäkt i Bromölla, eller om det ska fortsätta tas från sjön Halens ytvatten på så sätt som sker idag."
 • "Politikerna ska bestämma om vattnet ska tas från en grundvattentäkt i Bromölla eller från ytvatten från Halen."
 • "Resultaten visar att över 400 naturfrämmande ämnen finns i Dalarnas ytvatten."
 • "– Det är ytvatten och det är svårt med skyddet och en del miljöbelastning innan faluborna får det."
 • "Bland annat hotas den biologiska mångfalden i Dalarna, skogsbrukets påverkan på försurning av sjöar har ökat och trots åtgärder så sprids fortfarande miljögifter i länets ytvatten."
 • "Istället för ytvatten från Rogsjön kommer man att få grundvatten från Bade-lunda-åsen."
 • "Bolaget får också tillstånd att leda bort ytvatten från Dalälven för kyländamål."
 • "– Orsaken är att nederbörden fått regn- och ytvatten att tränga ner i grundvattnet, och då har det följt med mikroorganismer som inte är bra för människor, sa Camilla Holmberg på Gästrike Vatten till Gävledala då."
 • "– Orsaken är att nederbörden fått regn- och ytvatten att tränga ner i grundvattnet, och då har det följt med mikroorganismer som inte är bra för människor, säger Camilla Holmberg på Gästrike Vatten till Gävledala."
 • "Orsaken är att ytvatten kommit in i vattensystemet efter helgens stora regnmängder."
 • "Om det ska köpas in från en grundvattentäkt i Bromölla, eller om det ska fortsätta tas från sjön Halens ytvatten på så sätt som sker idag."
 • "Politikerna ska bestämma om vattnet ska tas från en grundvattentäkt i Bromölla eller från ytvatten från Halen."
 • "Resultaten visar att över 400 naturfrämmande ämnen finns i Dalarnas ytvatten."
 • "– Det är ytvatten och det är svårt med skyddet och en del miljöbelastning innan faluborna får det."
 • "Bland annat hotas den biologiska mångfalden i Dalarna, skogsbrukets påverkan på försurning av sjöar har ökat och trots åtgärder så sprids fortfarande miljögifter i länets ytvatten."
 • "Istället för ytvatten från Rogsjön kommer man att få grundvatten från Bade-lunda-åsen."
 • "Bolaget får också tillstånd att leda bort ytvatten från Dalälven för kyländamål."
 • "– Orsaken är att nederbörden fått regn- och ytvatten att tränga ner i grundvattnet, och då har det följt med mikroorganismer som inte är bra för människor, sa Camilla Holmberg på Gästrike Vatten till Gävledala då."
 • "– Orsaken är att nederbörden fått regn- och ytvatten att tränga ner i grundvattnet, och då har det följt med mikroorganismer som inte är bra för människor, säger Camilla Holmberg på Gästrike Vatten till Gävledala."
 • "Orsaken är att ytvatten kommit in i vattensystemet efter helgens stora regnmängder."

Möjliga synonymer till ytvatten

Diskussion om ordet ytvatten