bushwhack

bushwhack
bushwhacked
bushwhacked
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till bushwhack

Ordet bushwhack har 3 betydelser

  • Inom jakt
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
jakt
militärväsen
generell

Ordet bushwhack inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Synonymer till bushwhack (inom jakt)

Möjliga synonymer till bushwhack (inom jakt)

Ordet bushwhack inom militärväsen

live in the bush as a fugitive or as a guerilla

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Ordet bushwhack inom generell

cut one's way through the woods or bush

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet bushwhack