underligt

Adverb

Översättningar

Hur används ordet underligt

 • "Gamla erfarenheter blandar sig i tankarna och på något underligt vis uppstår en idé."
 • "Det känns underligt, jag ser ju inte mig själv så."
 • "Att Göran Hägglund varit snar att förlåta är kanske inte så underligt."
 • "De isande kalla frånlandsvindarna gör underligt nog ytvattnet så varmt, att isen blir farlig."
 • "Inte underligt det."
 • "Det som däremot är underligt är att man som hyresgäst för närvarande inte kan beställa målning och tapetsering av sin hyresvärd, trots att man är beredd att betala."
 • "Då är det inte underligt att ansvarstagandet blir därefter."
 • "Det var lite underligt när man fick reda på det, men väldigt roligt för honom."
 • "– Det är lite underligt."
 • "Därför är det inte underligt att bilen kan ses i så många olika sammanhang, från långfilmer och tv-serier till diverse idrottsevenemang."
 • "Ruvar underligt"
 • "När barn- och ungdomsnämnden sammanträdde på onsdagen var frågan aldrig upp för diskussion och det tycker nämndens 2:e vice ordförande Patrik Hansson ( S ) är underligt."
 • "– Jag kände på mig att något var i görningen eftersom mina kollegor betedde sig lite underligt idag, säger Inga-lill Persson en glad pristagare."
 • "Föraren ska, enligt ett vittne, ha bett sig underligt."
 • "Polisen försökte stoppa en bil som betedde sig lite underligt."
 • "Ett vittne larmade polisen vid 22-tiden efter att ha sett de tre misstänkta personerna bete sig underligt vid deras bil utanför ÖoB i Falun."
 • "Jag tycker att det är lite underligt att ingen har observerat hur sjuk vargen var."
 • "Det känns lite underligt."
 • "– För mig är det väldigt underligt att det ska vara dyrare med tåg än med en hel massa lastbilar."
 • "De tre personerna betedde sig underligt enligt inringaren så en patrull åkte till platsen för att kontrollera dem och deras fordon."

Möjliga synonymer till underligt

underlig

underligare
underligast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet underlig på svenska?

Komparativ: underligare
Superlativ: underligast

Hur används ordet underlig

 • "På södnags förmiddagen fick polisen larm om en underlig bilförare."
 • "Sen dess har värk o smärta tilltagit o jag kan inte ens jobba nu pga nacksmärtor o en underlig huvudvärk."
 • "– Jag är ute efter att få reda på vad det är för underlig figur som gör något sånt här."
 • "Läkarens berättelse – tillrättalagd och underlig"
 • "Men det argumentet köper inte tingsrätten som dessutom menar att läkarens redogörelse i stora delar är mycket underlig och tillrättalagd."
 • "- Jag uppfattar inte domen som underlig alls."
 • "- Benet stod i en underlig vinkel enligt dem som var på plats, säger Thomas Redlund, länsvakthavande befäl i Södermanland, till TT."
 • "– Hela historien är underlig för mig, säger Moder Mothanna Magid till SVT Nyheter."
 • "Det har varit en väldigt underlig förhandlingsomgång, där SAS hela tiden har försökt att villkora förhandlingarna för HTF:s räkning."
 • "När 20-årige Marijn Janssen begärde ut ett registerutdrag märkte han att han var skriven på en underlig adress i Stockholm."
 • "På södnags förmiddagen fick polisen larm om en underlig bilförare."
 • "Sen dess har värk o smärta tilltagit o jag kan inte ens jobba nu pga nacksmärtor o en underlig huvudvärk."
 • "– Jag är ute efter att få reda på vad det är för underlig figur som gör något sånt här."
 • "Läkarens berättelse – tillrättalagd och underlig"
 • "Men det argumentet köper inte tingsrätten som dessutom menar att läkarens redogörelse i stora delar är mycket underlig och tillrättalagd."
 • "- Jag uppfattar inte domen som underlig alls."
 • "- Benet stod i en underlig vinkel enligt dem som var på plats, säger Thomas Redlund, länsvakthavande befäl i Södermanland, till TT."
 • "– Hela historien är underlig för mig, säger Moder Mothanna Magid till SVT Nyheter."
 • "Det har varit en väldigt underlig förhandlingsomgång, där SAS hela tiden har försökt att villkora förhandlingarna för HTF:s räkning."
 • "När 20-årige Marijn Janssen begärde ut ett registerutdrag märkte han att han var skriven på en underlig adress i Stockholm."

Ordet underlig har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
bildligt
vardagligt
generell

Vad betyder underlig inom bildligt ?

konstig, egendomlig, svår att förstå sig på, som har ovanliga egenskaper

Översättningar (inom bildligt)

Relaterat till underlig (inom bildligt)

splittring

löjlighet

ental

stil

grad

nyck

avvikelse

dårskap

osannolikhet

Ordet underlig inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till underlig (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till underlig (inom vardagligt)

Ordet underlig inom generell