älta

[ˈɛlˌta]
ältar
ältade
ältat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till älta

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet älta?

[ˈɛlˌta]

Hur böjs ordet älta på svenska?

Presens: ältar
Preteritum: ältade
Supinum: ältat

Hur används ordet älta

 • "Vi ska ta lärdom men inte älta det, säger Paul Andersson."
 • "Vi kan inte hålla på att älta det som hänt utan vi behöver blicka framåt som jag känner det."
 • "Att ” älta positivt ”."
 • "Det hjälper inte att älta det."
 • "Lyssna på ditt barn om utan att älta det för mycket."
 • "Och till sist ska man inte älta för mycket."
 • "Men man får inte älta om man inte presterat på topp."
 • "Att älta arbetet under fritiden kan leda till utbrändhet, enligt en ny studie vid Tammerfors universitet."
 • "Man får uppgifter som man ska genomföra och som hjälper en att till exempel stoppa tankar som tränger sig på eller älta problem."
 • "Att repetera är inte att ” älta ” utan att smälta det inträffade."

Ordet älta har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
allmänt
generell

Vad betyder älta inom allmänt ?

kraftigt bearbeta genom omrörning eller knådning

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till älta (inom allmänt)

Möjliga synonymer till älta (inom allmänt)

Ordet älta inom generell

Diskussion om ordet älta