ärkeängel

ärkeängeln
ärkeänglar
ärkeänglarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ärkeängel på svenska?

Obestämd singular: ärkeängel
Bestämd singular: ärkeängeln
Obestämd plural: ärkeänglar
Bestämd plural: ärkeänglarna

Hur används ordet ärkeängel

  • "Är Michael Kohlhaas, som namnet antyder, en ärkeängel eller är han upprorsmakare?"

Vad betyder ärkeängel inom religion ?

Ärkeänglar är inom vissa religioner änglar med särställning i änglahierarkin. De återfinns i flera religiösa traditioner såsom kristendom, islam, judendom och zoroastrism https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rke%C3%A4nglar

Diskussion om ordet ärkeängel