övertäckning

övertäckningen
övertäckningar
övertäckningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet övertäckning på svenska?

Obestämd singular: övertäckning
Bestämd singular: övertäckningen
Obestämd plural: övertäckningar
Bestämd plural: övertäckningarna

Hur används ordet övertäckning

 • "Ett aktivt bevarande av lämningen på plats genom övertäckning eller motsvarande är sannolikt väldigt svårt att få till rent praktiskt, meddelar Staffan von Arbin, till Länsstyrelsen."
 • "Men då hamnar bara kemikalier i marken där, så tillsammans kom vi fram till att övertäckning är den bästa metoden, säger Ronny Sandberg."
 • "– På lång sikt måste det till andra åtgärder om trafiken fortsätter att öka, och där har vi t ex pratat om övertäckning eller en flytt av motorvägen och det kommer vi fortsätta diskutera med Trafikverket, säger hon."
 • "– Det var övertäckning av spåren inne i vagnhallen, renovering av vatten och avlopp samt förstärkning av elen."
 • "- Folkungavallen har inte tillgång till vare sig övertäckning eller värmeluftsaggregat och kostnaden på sexsiffriga belopp kan tyvärr inte en klubb i Damallsvenskan belasta sin ekonomi med."
 • "Vår ambition att behålla övertäckning även under vårterminen och då blir en bättre situation än vad det varit på väldigt länge, fortsätter hon."
 • "Utbyggnaden ska ske med de nedsänkningar och den övertäckning av järnvägen som redovisats av Trafikverket, skriver miljödepartementet i ett pressmeddelande."
 • "När de första idéerna om övertäckning av delar av ringleden presenterades växte intresset för Ringlandprojektet."
 • "Kostnader för förändringar som övertäckning, fler broar eller även gräva ner E20 så att den går i ett ” dike ” genom Alingsås får i så fall Alingsås kommun stå för."
 • "Från en sträcka på 170 meter som kostar 300 miljoner kronor – till en 370 meter lång övertäckning som beräknas kosta 530 miljoner."

Ordet övertäckning har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ekonomi
ALLMÄNT
ekonomi

Ordet övertäckning inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till övertäckning (inom ALLMÄNT)

Ordet övertäckning inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till övertäckning (inom ekonomi)

Diskussion om ordet övertäckning