övertalighet

övertaligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet övertalighet

  • "Först därefter kan eventuell övertalighet fastställas."
  • "Först därefter kan eventuell övertalighet fastställas."
  • "– Vi kan se att omorganisationen som skett kommer att innebära en viss övertalighet, men inte i närheten av det som Telenor har gått ut med, säger Kim Stranne, Unionen."
  • "Nu påbörjas förhandlingarna om regionens övertalighet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer."
  • "Karlskrona kommun arbetar med så kallad kompetensbaserad rekrytering och en tydlig kravprofil, där det normala förfarandet är att vikariat och tillsvidareanställningar utannonseras förutsatt att det inte redan finns personal som har företrädesrätt, rätt till medicinsk omplacering eller att det finns en övertalighet."
  • "– Vi har en konkurrenssituation i laget och vi har sedan tidigare informerat om att vi har en viss övertalighet där vi kommer behöva se över truppen."
  • "När övertalighet uppstår omfattas hela förvaltningen av processen och alla skolor i kommunen betraktas som ett turordningsområde."
  • "Därför har jag informerat rektorerna om att vi nu inlett förhandlingar om övertalighet."
  • "– Vi tycker Gävle kommun skulle kunna ha råd med en övertalighet i ett par år, säger Stefan Thunström, vice ordförande för Lärarförbundet."
  • "På tre orter finns övertalighet enligt företaget : I Piteå, Borlänge och Göteborg."

Vad betyder övertalighet inom generell ?

situation där antalet (ofta om anställd personal) överstiga|överstiger det som är angiven|angivet

Diskussion om ordet övertalighet