AD

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till AD

Diskussion om ordet AD

ad

ads
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet ad har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom tennis
ekonomi
tennis

Vad betyder ad inom ekonomi ?

a public promotion of some product or service

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska
  • annons  [ ekonomi, media ]

Synonymer till ad (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till ad (inom ekonomi)

Ordet ad inom tennis

short for "advantage"

Översättningar (inom tennis)

Möjliga synonymer till ad (inom tennis)

Diskussion om ordet ad