annihilera

annihilerar
annihilerade
annihilerat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet annihilera på svenska?

Presens: annihilerar
Preteritum: annihilerade
Supinum: annihilerat

Vad betyder annihilera inom fysik ?

tillintetgöra, förinta

Diskussion om ordet annihilera