apprize

apprize
apprized
apprized
Verb

Översättningar

Ordet apprize har 2 betydelser

  • Inom politik
  • Inom ålderdomlig
politik
ålderdomlig

Ordet apprize inom politik

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till apprize (inom politik)

Ordet apprize inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till apprize (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till apprize (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet apprize