recount

Substantiv

Vad betyder recount inom generell ?

an additional (usually a second) count; especially of the votes in a close election

Diskussion om ordet recount

 • lora - 2008-09-03

  uppräkna

 • - 2009-01-23

  Berättande

 • AnTeangeolai - 2009-01-23

  förtälja

 • - 2010-09-20

  Omräkna

recount

recount
recounted
recounted
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till recount

Diskussion om ordet recount