arrogate

arrogate
arrogated
arrogated
Verb

Synonymer till arrogate

Ordet arrogate har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom politik
  • Inom gruvdrift
vardagligt
politik
gruvdrift

Vad betyder arrogate inom vardagligt ?

make undue claims to having

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till arrogate (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till arrogate (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet arrogate inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till arrogate (inom politik)

Möjliga synonymer till arrogate (inom politik)

Ordet arrogate inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till arrogate (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till arrogate (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet arrogate