predicate

predicate
predicated
predicated
Verb

Översättningar

Synonymer till predicate

Ordet predicate har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
allmänt
generell

Ordet predicate inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till predicate (inom allmänt)

Ordet predicate inom generell

affirm or declare

Synonymer till predicate (inom generell)

Uttryck till predicate (inom generell)

Diskussion om ordet predicate

predicate

Adjektiv

Synonymer till predicate (inom generell)

Diskussion om ordet predicate

predicate

predicates
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder predicate inom lingvistik ?

satsdel som uttrycker subjektets verksamhet, t ex 'skäller' i 'hunder skäller'

Möjliga synonymer till predicate

Diskussion om ordet predicate