assoil

assoil
assoiled
assoiled
Verb

Översättningar

Synonymer till assoil

Vad betyder assoil inom religion ?

absolve or pardon; archaic

Möjliga synonymer till assoil

Diskussion om ordet assoil