expiate

expiate
expiated
expiated
Verb

Översättningar

Synonymer till expiate

Hur används ordet expiate

  • "expiate one's sins"

Vad betyder expiate inom ekonomi ?

make amends for

Möjliga synonymer till expiate

Diskussion om ordet expiate