averment

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till averment

Hur används ordet averment

  • "The averment of the first is that the deféndant 'with intent..."

Ordet averment har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet averment inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till averment (inom juridik)

Möjliga synonymer till averment (inom juridik)

Ordet averment inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till averment (inom generell)

Diskussion om ordet averment