aversionsterapi

aversionsterapin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till aversionsterapi

Diskussion om ordet aversionsterapi