beteendeterapi

beteendeterapin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till beteendeterapi

Hur används ordet beteendeterapi

  • "Behandlingen som erbjuds är kognitiv beteendeterapi, KBT, där drabbade tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem."
  • "Det är kognitiv beteendeterapi ( KBT ) som ska erbjudas via nätet."
  • "Sedan i oktober drivs ” Hälsokällaren ” där patieter får jobba både indiviuellt och i grupp och möta ett team av både läkare, diabetssköterska, fysio-, arbets- och inte minst terapeuter inom kognitiv beteendeterapi."
  • "Vi har egen personal som är utbildade inom KBT ( kognitiv beteendeterapi,"
  • "Det har visat sig att kognitiv beteendeterapi funkat bra med den här metoden."
  • "Dataprogrammet som hon började använda kallas Ångesthjälpen och är framtaget speciellt för kognitiv beteendeterapi."
  • "Andreas Johansson som har erfarenhet av att ta sig ur ett spelmissbruk tror att kognitiv beteendeterapi kan vara en lösning när man ska erbjuda stöd och behandling till spelmissbrukare."
  • "Psykologisk behandling, vanligtvis i form av KBT ( kognitiv beteendeterapi ), fungerar mycket bra för många också på lång sikt."
  • "Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapiform som fokuserar på beteenden, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner."
  • "Andra kan få hjälp på rehabiliteringen genom exempelvis bassängövningar, mindfulness och ACT som är en typ av kognitiv beteendeterapi."

Möjliga synonymer till beteendeterapi

Diskussion om ordet beteendeterapi