avoidance

Substantiv

Översättningar

Synonymer till avoidance

Vad betyder avoidance inom ekonomi ?

the act of keeping away from or preventing from happening

Diskussion om ordet avoidance

  • - 2012-01-24

    "deliberately avoiding" betyder "medvetet undvika" (inte upphävande)