upphäva

upphäver
upphävde
upphävt
Verb

Översättningar

Synonymer till upphäva

Hur böjs ordet upphäva på svenska?

Presens: upphäver
Preteritum: upphävde
Supinum: upphävt

Hur används ordet upphäva

 • "Slaveriet upphävdes år 1830"
 • "I juni 1993 upphävde det irländska parlamentet lagen som förbjöd manlig homosexualitet"
 • "Ett arv till en välgörenhetsorganisation upphävs genom att tillgångar saknas"
 • "Karlskrona kommun uppmanar nu Länsstyrelsen att upphäva strandskyddet vid små vattendrag."
 • "I ett nytt förslag till Länsstyrelsen presenterar Hans Juhlin, chef för Karlskrona kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, ett nytt förslag om att upphäva strandskyddet vid små vattendrag i länet."
 • "Nu har länstyrelsen kommit med sitt svar och har beslutat att upphäva bygglovet."
 • "Länsstyrelsen har nu beslutat att upphäva bygglovet – som måste göras om."
 • "Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att upphäva kommunens positiva förhandsbesked och begär att en ny, grundligare utredning görs och att flera punkter måste utredas mer ordentligt."
 • "– Det stod tämligen klart under sammanträdet att Skatteverket är negativt till att låta rekonstruktionen fortsätta, så det blev avgörande för tingsrättens beslut att upphäva rekonstruktionen."
 • "Beslutet att upphäva rekonstruktionen kan dock överklagas till hovrätten, men där vill inte Kenneth Strömbeck gå in på vilka sannolikheter som finns för att beslutet skulle ändras."
 • "I mars i fjol hade ett 30-tal privatpersoner, en bostadsrättsförening och Naturskyddsföreningen i Karlshamn överklagat länsstyrelsen beslut att inte upphäva kommunens tidigare klartecken för området."
 • "– Vakthavande befäl tar då beslut om att upphäva festen utifrån pandemilagen, säger Evelina Olsson på polisens ledningscentral."
 • "Men nu kommer Tekniska nämnden att upphäva sitt tidigare beslut eftersom den här sortens höjningar måste bestämmas i kommunfullmäktige."
 • "Karlskrona kommun uppmanar nu Länsstyrelsen att upphäva strandskyddet vid små vattendrag."
 • "I ett nytt förslag till Länsstyrelsen presenterar Hans Juhlin, chef för Karlskrona kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, ett nytt förslag om att upphäva strandskyddet vid små vattendrag i länet."
 • "Nu har länstyrelsen kommit med sitt svar och har beslutat att upphäva bygglovet."
 • "Länsstyrelsen har nu beslutat att upphäva bygglovet – som måste göras om."
 • "Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att upphäva kommunens positiva förhandsbesked och begär att en ny, grundligare utredning görs och att flera punkter måste utredas mer ordentligt."
 • "– Det stod tämligen klart under sammanträdet att Skatteverket är negativt till att låta rekonstruktionen fortsätta, så det blev avgörande för tingsrättens beslut att upphäva rekonstruktionen."
 • "Beslutet att upphäva rekonstruktionen kan dock överklagas till hovrätten, men där vill inte Kenneth Strömbeck gå in på vilka sannolikheter som finns för att beslutet skulle ändras."
 • "I mars i fjol hade ett 30-tal privatpersoner, en bostadsrättsförening och Naturskyddsföreningen i Karlshamn överklagat länsstyrelsen beslut att inte upphäva kommunens tidigare klartecken för området."
 • "– Vakthavande befäl tar då beslut om att upphäva festen utifrån pandemilagen, säger Evelina Olsson på polisens ledningscentral."
 • "Men nu kommer Tekniska nämnden att upphäva sitt tidigare beslut eftersom den här sortens höjningar måste bestämmas i kommunfullmäktige."

Ordet upphäva har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom sport
juridik
sport

Vad betyder upphäva inom juridik ?

göra så att något inte längre gälla|gäller

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till upphäva (inom juridik)

Diskussion om ordet upphäva

upphävande

Adjektiv

Hur används ordet upphävande

 • "Framöver kommer överförmyndarnämnden alltid att göra en självständig bedömning av åldersfrågan innan beslut om upphävande av godmanskapet kan ske."
 • "Socialutskottet vill att lagrådet går igenom regeringens proposition om, som den formellt heter, upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården."
 • "Jimmie Åkesson ville se ett upphävande av den fria rörligheten inom EU, så att människor från vissa länder inte kunde resa fritt till Sverige."
 • "Dessutom har inte Bergs kommun kunnat visa att de undersökt om det aktuella området omfattas av strandskyddet, eller prövat ett upphävande av strandskydd."
 • "– Regeringen har inlett dialog med berörda parter och regeringens bedömning är att ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i en kommentar."
 • "Mannen överklagade domen och har till hovrätten yrkat på frikännande från ansvar och upphävande av beslutet om utvisning."
 • "De senaste fem åren har antalet mål som gäller upphävande av faderskap vid landets tingsrätter fördubblats."
 • "– På grund av de ekonomiska risker som är förenade med samverkansavtalet, föreslås nu att kommunen ingår ett nytt avtal med bolaget om upphävande av det tidigare ingångna avtalet, skriver man i kallelsen."
 • "Detta upphävande vinner laga kraft om först tre veckor, och kan överklagas."
 • "Detta upphävande vinner laga kraft om först tre veckor, och kan överklagas."

Vad betyder upphävande inom generell ?

; som upphäva|upphäver

Diskussion om ordet upphävande

upphävande

upphävandet
upphävanden
upphävandena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet upphävande på svenska?

Obestämd singular: upphävande
Bestämd singular: upphävandet
Obestämd plural: upphävanden
Bestämd plural: upphävandena

Hur används ordet upphävande

 • "Framöver kommer överförmyndarnämnden alltid att göra en självständig bedömning av åldersfrågan innan beslut om upphävande av godmanskapet kan ske."
 • "Socialutskottet vill att lagrådet går igenom regeringens proposition om, som den formellt heter, upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården."
 • "Jimmie Åkesson ville se ett upphävande av den fria rörligheten inom EU, så att människor från vissa länder inte kunde resa fritt till Sverige."
 • "Dessutom har inte Bergs kommun kunnat visa att de undersökt om det aktuella området omfattas av strandskyddet, eller prövat ett upphävande av strandskydd."
 • "– Regeringen har inlett dialog med berörda parter och regeringens bedömning är att ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i en kommentar."
 • "Mannen överklagade domen och har till hovrätten yrkat på frikännande från ansvar och upphävande av beslutet om utvisning."
 • "De senaste fem åren har antalet mål som gäller upphävande av faderskap vid landets tingsrätter fördubblats."
 • "– På grund av de ekonomiska risker som är förenade med samverkansavtalet, föreslås nu att kommunen ingår ett nytt avtal med bolaget om upphävande av det tidigare ingångna avtalet, skriver man i kallelsen."
 • "Detta upphävande vinner laga kraft om först tre veckor, och kan överklagas."
 • "Detta upphävande vinner laga kraft om först tre veckor, och kan överklagas."

Ordet upphävande har 3 betydelser

 • Inom politik
 • Inom juridik
 • Inom religion
politik
juridik
religion

Vad betyder upphävande inom politik ?

; som upphäva|upphäver

Översättningar (inom politik)

Synonymer till upphävande (inom politik)

Ordet upphävande inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Ordet upphävande inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Möjliga synonymer till upphävande (inom religion)

Diskussion om ordet upphävande