backa upp

backar upp
backade upp
backat upp
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till backa upp

Hur böjs ordet backa upp på svenska?

Presens: backar upp
Preteritum: backade upp
Supinum: backat upp

Vad betyder backa upp inom sjöfart ?

stödja någon genom att hjälpa denne om och när det behövs

Diskussion om ordet backa upp