besmutsa

besmutsar
besmutsade
besmutsat
Verb [-]

Översättningar

Hur böjs ordet besmutsa på svenska?

Presens: besmutsar
Preteritum: besmutsade
Supinum: besmutsat

Ordet besmutsa har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
vardagligt
bildligt

Ordet besmutsa inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till besmutsa (inom vardagligt)

Ordet besmutsa inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till besmutsa (inom bildligt)

Diskussion om ordet besmutsa