smutsa ner

smutsar ner
smutsade ner
smutsat ner
Verb

Hur böjs ordet smutsa ner på svenska?

Presens: smutsar ner
Preteritum: smutsade ner
Supinum: smutsat ner

Vad betyder smutsa ner inom bildligt ?

göra smutsig

Diskussion om ordet smutsa ner