birdeen

birdeens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet birdeen har 2 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom vardagligt
fåglar
vardagligt

Ordet birdeen inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till birdeen (inom fåglar)

Ordet birdeen inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Diskussion om ordet birdeen