bisätta

bisätter
bisatte
bisatt
Verb

Översättningar

Synonymer till bisätta

Hur böjs ordet bisätta på svenska?

Presens: bisätter
Preteritum: bisatte
Supinum: bisatt

Vad betyder bisätta inom bildligt ?

insätta i gravkapell eller kyrka i väntan på jordfästning

Möjliga synonymer till bisätta

Diskussion om ordet bisätta