bloodline

bloodlines
Substantiv

Översättningar

Ordet bloodline har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom zoologi
  • Inom allmänt
generell
zoologi
allmänt

Ordet bloodline inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bloodline (inom generell)

Möjliga synonymer till bloodline (inom generell)

Ordet bloodline inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till bloodline (inom zoologi)

Ordet bloodline inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till bloodline (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bloodline (inom allmänt)

Diskussion om ordet bloodline

  • - 2011-11-09

    blodsätt