bollix

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till bollix

Diskussion om ordet bollix

bollix

bollix
bollixed
bollixed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till bollix

Diskussion om ordet bollix