SNAFU

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder SNAFU inom internet ?

allt är normalt, skumraskaffärerna fortsätter, vid chattning vanlig förkortning: Situation Normal, All Fouled Up

Diskussion om ordet SNAFU

snafu

Adjektiv

Diskussion om ordet snafu

snafu

snafu
snafued
snafued
Verb

Översättningar

Vad betyder snafu inom sjöfart ?

cause to be in a state of complete confusion

Möjliga synonymer till snafu

Diskussion om ordet snafu

snafu

snafus
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet snafu

SNAFU

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder SNAFU inom internet ?

allt är normalt, skumraskaffärerna fortsätter, vid chattning vanlig förkortning: Situation Normal, All Fouled Up

Diskussion om ordet SNAFU