borrhål

borrhålet
borrhål
borrhålen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet borrhål på svenska?

Obestämd singular: borrhål
Bestämd singular: borrhålet
Obestämd plural: borrhål
Bestämd plural: borrhålen

Hur används ordet borrhål

  • "För att sätta ihop en gungstol behövs det 42 borrhål."
  • "– Det var genom att borra 500 meter djupa borrhål som vi hittade malmfyndigheten, berättar platschefen Bengt Sundelin."
  • "Gas från borrhål borta"
  • "Kloreringen av vattenverket görs samtidigt som det planeras att göras ett nytt borrhål för att få en ny vattenkälla."
  • "– Just nu håller vi på att klorera ledningsnät och borrhål."
  • "– Vattnet till snöfabriken kommer från ett eget borrhål som vi har uppe på åsen."
  • "Vanligast är att hyresgäster får betala för katter som kissat inne, förstörda golv, nikotinskador och väggar med borrhål eller sönderrivna tapeter."
  • "Samtidigt pågick borrningar i området och ett borrhål höll på att tätas under tryck med just cement och bentonit."
  • "I korthet går metoden ut på att vatten, kemikalier och sand med högt tryck pressas genom borrhål ner i skifferlager i berggrunden."
  • "* Landskapet påverkas genom att det blir en stor mängd borrhål på stora markytor."

Vad betyder borrhål inom geologi ?

det hål som uppstår när man borrar i ett föremål

Relaterat till borrhål

öppning

konkavitet

Diskussion om ordet borrhål