brädda

Verb

Hur används ordet brädda

  • "För att det inte ska gå baklänges i rören så tvingas vi brädda avloppen, det vill säga släppa ut orenat avloppsvatten, säger Pär Gustavsson, avdelningschef för NSVA."
  • "Vid mycket nederbörd vatten från en avloppspumpstation brädda över och rinna ut i dagvattenledningen."
  • "Ett tag såg det kritiskt ut för reningsverket i Oskarström där avloppsvatten riskerade att brädda över och ut i Nissan."
  • "– Det är meningen att vattnet ska kunna brädda över i reningsverket vid extrema situationen istället för att avloppsvattnet ska gå åt andra hållet och rinna in i fastigheterna."
  • "Det finns ingen maxgräns för hur mycket reningsverken får brädda, däremot måste de kontinuerligt rapportera till Länsstyrelsen och kommunen."
  • "Om något kostar mer måste annat kosta mindre och vi jobbar för att brädda kulturen."
  • "Häftiga regn fick Beiruts avlopssystem att brädda."

Vad betyder brädda inom generell ?

fylla till kanten, ända upp till brädden

Relaterat till brädda

fullständighet

Diskussion om ordet brädda