braid

braids
Substantiv

Översättningar

Synonymer till braid

Ordet braid har 3 betydelser

  • Inom byggnadskonst
  • Inom norgespec
  • Inom medicin
byggnadskonst
norgespec
medicin

Ordet braid inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till braid (inom byggnadskonst)

Ordet braid inom norgespec

a hairdo formed by braiding or twisting the hair

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till braid (inom norgespec)

Möjliga synonymer till braid (inom norgespec)

Ordet braid inom medicin

used to decorate clothes or curtains

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till braid (inom medicin)

Möjliga synonymer till braid (inom medicin)

Diskussion om ordet braid

braid

braid
braided
braided
Verb

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till braid (inom medicin)

Hur används ordet braid

  • "braid a collar"
  • "braid hair"

Ordet braid har 3 betydelser

  • Inom häst
  • Inom generell
  • Inom kemi
häst
generell
kemi

Vad betyder braid inom häst ?

make by braiding

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till braid (inom häst)

Möjliga synonymer till braid (inom häst)

Ordet braid inom generell

decorate with braids or ribbons

Översättningar (inom generell)

Ordet braid inom kemi

form or weave into a braid or braids

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till braid (inom kemi)

Möjliga synonymer till braid (inom kemi)

Diskussion om ordet braid