brow

brows
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till brow

Hur används ordet brow

  • "the sun set behind the brow of distant hills"

Ordet brow har 5 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom anatomi
  • Inom bildligt
  • Inom arkitektur
  • Inom norgespec, litteratur
anatomi
anatomi
bildligt
arkitektur
norgespec, litteratur

Vanligast betydelse av ordet brow inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till brow (inom anatomi)

Vanlig betydelse av ordet brow inom anatomi

the part of the face above the eyes

Översättningar (inom anatomi)

Svenska
  • panna  [ anatomi, kropp, huvud ]

Synonymer till brow (inom anatomi)

Vanlig betydelse av ordet brow inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brow (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet brow inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till brow (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till brow (inom arkitektur)

Ovanlig betydelse av ordet brow inom norgespec, litteratur

del av ansiktet

Översättningar (inom norgespec, litteratur)

Svenska

Diskussion om ordet brow

  • - 2009-10-05

    "anlete". sweat of their brow, motsvaras av "I sitt anletes svett". Såväl anlete som brow är ålderdomliga i detta sammanhang.