chamfer

chamfers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chamfer har 3 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom snickeri
  • Inom arkitektur
arkitektur
snickeri
arkitektur

Ordet chamfer inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till chamfer (inom arkitektur)

Ordet chamfer inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till chamfer (inom snickeri)

Ordet chamfer inom arkitektur

räffla på kolonn

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Möjliga synonymer till chamfer (inom arkitektur)

Diskussion om ordet chamfer

chamfer

chamfer
chamfered
chamfered
Verb

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Synonymer till chamfer (inom arkitektur)

Ordet chamfer har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom snickeri
  • Inom arkitektur
teknik
snickeri
arkitektur

Ordet chamfer inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till chamfer (inom teknik)

Möjliga synonymer till chamfer (inom teknik)

Ordet chamfer inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Synonymer till chamfer (inom snickeri)

Ordet chamfer inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Synonymer till chamfer (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till chamfer (inom arkitektur)

Diskussion om ordet chamfer